Căn hộ dịch vụ SUNRISE CITY

Sunrise City là một dự án căn hộ dịch vụ tại Việt Nam bởi jennyhomes apartment. Ở đây chúng tôi cung cấp cho quý khách dịch vụ bao gồm : một không gian sống cao cấp với các tiện nghi và dịch vụ tiên tiến. Căn hộ có thiết kế hiện đại, tích hợp đầy đủ các tiện ích như hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em và nhiều hơn nữa. Nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn sống một cuộc sống tiện nghi và lịch sự.

Ảnh phòng Tên phòng Loại dịch vụ Phòng ngủ Phòng tắm Diện tích Giá dịch vụ / ngày
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - UNqUt3KCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2265 m21,407,000.00 (VND)/ ngày
23,000,000 (VND)/ tháng 14,000,000 - 16,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - MnxhEzhCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2299 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - uEii56aCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày3253 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - 2PHVwxGCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2299 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - x7leHw6Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày1176 m21,407,000.00 (VND)/ ngày
23,000,000 (VND)/ tháng 14,000,000 - 16,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - gD0E49OCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2279 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - ZUTRjMOCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2299 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - HCBMZUUCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày3254 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - YZyulJICho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2278 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - JUOZDpHCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - CPBhzB6Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - aCYDpqfCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2287 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - OpqUWHfCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2273 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - HIqs34qCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32120 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - Uw8RJnbCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - South - ehDHZEuCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - North - LXrjHj8Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32120 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - qmp2yWbCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32112 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - Central - 3XG7TeMCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32147 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise City - South - fcL2grbCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm

Căn hộ dịch vụ SUNRISE CITYVIEW

Sunrise Cityview là một dự án căn hộ dịch vụ tại Việt Nam bởi jennyhomes apartment. Nó cung cấp các căn hộ đầy đủ tiện nghi với một lợi thế đặc biệt là vị trí tại trung tâm thành phố, gần những trung tâm mua sắm, giải trí và dịch vụ. Các căn hộ còn cung cấp các tiện ích như hồ bơi, phòng tập gym, khu vực giải trí và nhiều hơn nữa. Chắc chắn rằng Sunrise Cityview sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người cần một căn hộ tiện nghi tại trung tâm thành phố.

Ảnh phòng Tên phòng Loại dịch vụ Phòng ngủ Phòng tắm Diện tích Giá dịch vụ / ngày
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCB - hlzSjfnCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2275 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - hLmaw2dCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2277 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - pyvw8aACho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - dM9EBgyCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32120 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCB - Cew5tQXCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2274 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - sWH0ho5Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2277 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - M7yDeL1Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2276 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCB - WJS2wTLCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2276 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - IXeXEj4Cho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2276 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - x3xug0hCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày22120 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCB - hY0pgGrCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2274 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - FqYqfzjCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày2276 m21,876,000.00 (VND)/ ngày
28,000,000 - 30,000,000 (VND)/ tháng 19,000,000 - 21,000,000 (VND)/ năm
Căn hộ dịch vụ Sunrise CityView - SCA - 7qkt1mOCho Thuê Ngắn Ngày/ Cho thuê dài ngày32110 m22,814,000.00 (VND)/ ngày 35,000,000 - 38,000,000 (VND)/ tháng 25,000,000 - 32,000,000 (VND)/ năm

CÁC DỰ ÁN CĂN HỘ ĐANG KINH DOANH

CĂN HỘ SUNRISE CITY GIÁ TỐT ĐANG ĐƯỢC KÝ GỬI, BÁN VÀ CHO THUÊ

Tin tức tiêu biểu

CĂN HỘ SUNRISE CITY GIÁ TỐT ĐANG ĐƯỢC KÝ GỬI, BÁN VÀ CHO THUÊ TẠI JENNYHOMES

JennyHomes cho thuê căn hộ Ngắn Hạn, Dài Hạn tại Sunrise City, Sunrise CityView trải dài khắp mặt tiền đường 23 – 25 – 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê căn hộ Sunrise City, Sunrise CityView trải dài khắp đường Nguyễn Hữu Thọ gần cạnh lotte mart Quận 7.

Bao gồm những loại hình dịch vụ :

Bảng giá cho thuê:

Số Phòng Ngủ Diện Tích Giá Thuê
1 Phòng ngủ 1 WC 50 – 60 m
  • Ngày : 1.400.000 VNĐ
  • Tháng : 23.000.000 VNĐ
  • Năm : 14.000.000 đến 16.000.000 VNĐ
2 Phòng ngủ 1 WC / 2WC 65 m / 76-99 m
  • Ngày : 1.800.000 VNĐ
  • Tháng : 28.000.000 đến 30.000.000 VNĐ
  • Năm : 19.000.000 đến 21.000.000  VNĐ
3 Phòng ngủ 2 WC / 3WC 110-120 m / 145 m / 162 m
  • Ngày : 2.300.000 VNĐ
  • Tháng : 35.000.000 đến 38.000.000 VNĐ
  • Năm : 25.000.000 đến 32.000.000  VNĐ

 

Giá niêm yết bên trên là cập nhật mới nhất vào thời điểm tháng 1/2/2023 – Giá thuê còn tùy thuộc vào thị trường và thời điểm khác nhau nhưng giá chúng tôi thống kê đã xác với thực tế. Quý anh chị có thể tham khảo và liên hệ để được tư vấn nhiều chính sách tốt nhất (Lưu ý: Giá bán và cho thuê là giá ĐẦY ĐỦ NỘI THẤT, các chi phí thuế…)

Để có thêm danh sách chi tiết mới nhất về các loại căn hộ đang mua bán, cho thuê, chuyển nhượng giá rẻ, căn hộ bán gấp, các mẫu nhà có ban công, quan tâm các mức phí, các chương trình khuyến mãi nhanh nhất… có thể liên hệ trực tiếp Hotline 0901 491 115 Mr. Nhân để được tư vấn căn hộ phù hợp.

Hiện tại chúng tôi đang kinh doanh căn hộ dịch vụ tại địa chỉ website :

https://jennyhomes.com.vn/cho-thue-ngan-ngay/sunrise-city/

https://jennyhomes.com.vn/cho-thue-ngan-ngay/sunrise-cityview/

THÀNH PHỐ TIỆN ÍCH

Sở hữu tiện ích cao cấp cùng với chất lượng xây dựng vượt trội. Khu căn hộ Sunrise City được thiết kế với các tiện ích cao cấp

THIẾT KẾ VÀ MẶT BẰNG

Cùng với chất lượng xây dụng thì thiết kế của Căn hộ SUNRISE CITY cũng mang lại cho khu căn hộ một điểm cộng với thiết kế hợp lý